ใบรับรอง / รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ

//ใบรับรอง / รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ

OUR HSQE

Experts In Health, Safety, Quality And Environmental Management

ใบรับรอง / รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ 2019-03-25T16:25:30+00:00

ใบรับรอง / รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ

รางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (กรมการขนส่งทางบก)

เกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 เพื่อแสดงว่ามีระบบการจัดการยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

ใบรับรองคุณภาพ