Silamas Job

/Silamas Job/

JOB CAREER

Welcome to Silamas Transport

ผู้ช่วยช่าง (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีพื้นฐานเกี่ยวกับช่าง

พนักงานขับรถหัวลาก เทรลเลอร์ เฮียบ (ประจำสาขาหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการขับรถ
– มีใบขับขี่ตั้งแต่ ท.2 – 4
– มีความรับผิดชอบสูง
– ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด

ช่างประกอบ (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานประกอบหรือที่เกี่ยวข้อง
– อ่านแบบและศึกษาแบบเพื่อจัดเตรียมสิ่งของในการทำงาน
– ทำการตัดชิ้นงานตามแบบและเชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบ
– ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ

ช่างเชื่อม (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานเชื่อม
– เชื่อมงานตามแบบที่เตรียมไว้

ผู้บังคับเครน (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีใบขับขี่ชนิดที่ 3ขึ้นไป
– สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานการใช้เครนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง