Silamas Job

/Silamas Job/

JOB CAREER

Welcome to Silamas Transport

ธุรการซ่อมบำรุง (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– ขับรถได้ + มีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในงาน Safety จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผ่านการอบรม จป. หัวหน้างาน
– ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ + มีใบขับขี่
– ออกต่างจังหวัดได้

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าคลังสินค้า (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
– มีความรู้ด้านอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– ขับรถได้ + มีใบขับขี่

วิศวกร (ประจำสาขาลาดกระบัง 54)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย
– อายุ 21 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์