JOB CAREER

Welcome to Silamas Transport

ช่างประกอบ (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานประกอบหรือที่เกี่ยวข้อง
 • อ่านแบบและศึกษาแบบเพื่อจัดเตรียมสิ่งของในการทำงาน
 • ทำการตัดชิ้นงานตามแบบและเชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบ
 • ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ

ช่างเชื่อม (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานเชื่อม
 • เชื่อมงานตามแบบที่เตรียมไว้

ผู้บังคับเครน (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 3ขึ้นไป
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้เครนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ธุรการซ่อมบำรุง (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ขับรถได้ + มีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน Safety จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการอบรม จป. หัวหน้างาน
 • ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ + มีใบขับขี่
 • ออกต่างจังหวัดได้