JOB CAREER

Welcome to Silamas Transport

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าคลังสินค้า (ประจำสาขาแหลมฉบัง)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ขับรถได้ + มีใบขับขี่

วิศวกร (ประจำสาขาลาดกระบัง 54)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ประจำสาขาลาดกระบัง 54)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้คล่อง
 • ขับรถได้ + มีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาลาดกระบัง 54)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
 • ขับรถได้ + มีใบขับขี่